داگرتن

             

دۆکیومێنتی پێویست بۆ بەرزکردنەوەی پلەی زانستی:

-          فۆرمی هەڵهێنجاندن

-          پەڕاوی بەرزکردنەوەی پلەی زانستیدۆکیومێنتی پێویست بۆ پێشکەشکردنی توێژینەوە:

-     فۆرمی پشتگیری پێشکەشکردنی توێژینەوەی زانستی   Scientific Research Proposal Approval Form


دۆکیومێنتی پێویست بۆ دانان و وەرگێڕانی کتێب:

-     فۆرمی داواکاری دانان و وەرگێڕانی کتێب


دۆکیومێنتی پێویست بۆ پاداشتی توێژینەوەی بڵاوکراوە:

-     فۆرمی داواکاری پشتگیری پاداشتی توێژینەوەی بڵاوکراوە


دۆکیومێنتی پێویست بۆ ئامادەکاری مامۆستایان بۆ وانەکانیان:

-     کڵێشەی کۆرسبووک


  

 Comments